Türkiye’nin Eğitimdeki Yeni Çekim Merkezi...
0850 441 48 50

Çekim Kolejlerinde Lise Eğitimi

Çekim Kolejlerinde Yabancı Dil Eğitimi

Çekim Koleji'nde, Avrupa standartlarında bir dil eğitimi programı uygulanır. İngilizce, Almanca ve seçmeli olarak Rusça, İspanyolca, Çince eğitimi verilmektedir. Dünya dili olan İngilizce eğitiminde temel hedef öğrendiklerini gündelik hayata yansıtmak, tüm ülkelerdeki insanlarla rahat iletişim kurma becerisi kazanabilmek, onları yurtdışında ve yurtiçinde girecekleri üst düzey akademik sınavlara hazırlamak, okuma, anlama ve yazma becerilerinin yanında, İngilizce düşünmek ve İngilizce'yi akıcı konuşmalarını sağlamak birincil hedeftir. Okulumuz her yıl Camridge Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası Sertifika sınavlarında yer alarak okulda öğrenilen dil eğitimini uluslararası arenada sertifikalandırmaktadır. ikinci yabancı dil olan Almanca tüm yaş düzeylerinde uygulanmaktadır. Üçüncü yabancı dil olan Rusça, Çince, İspanyolca ise çevre faktörü göz önüne alınarak okullarımızda tercih edilmektedir.
Öğrenciler, dil becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla; AVRUPA DİL PASAPORT SINAVLARI (Cambridge University Examinations sınav ve organizasyonlarına katılırlar).

Çekim Koleji'nde Akademik Eğitim

Çekim Koleji Anadolu Liselerinde ÇK4 eğitim modeli ile her öğrencinin ilgi, yetenek ve yeterlilikleri süreç içerisinde sistematik olarak izlenerek öğrenme şekilleri saptanır; program sürecinde desteğe ihtiyaç duydukları alanlar tanımlanarak geliştirmeye yönelik ders içi ve ders dışı bireysel ve grup çalışmaları planlanır, uygulanır. Her bir öğrencinin gelebileceği en üst seviyeye ulaşmaları hedeflenir

ÇK4 Eğitim Modeli

Çekim Kolejleri Anadolu Liselerinde resmi programın dışında onaylanmış, planlı ve programlı destekleyici eğitim programları olan TYT ve AYT seviyelendirilmiş etüt programlarının yanısıra birebir etüt programları da uygulanmaktadır.

Destekleyici, bilim, sanat ve sosyal aktivitelerle uzun süre yaşantı geçiren öğrencilerimiz, öğrenmeyi öğrenme, analitik ve determinist düşünme becerilerini eğlenceli bir şekilde içselleştirmiş olacaklardır.

Öğrenmeyi ilgi çekici ve zevkli hale getiren uzman kadrosu sayesinde öğrencilerimiz sınavlara stresli bir ortamda değil, zevkli, neşeli ve bilimsel bir ortamda hazırlanacaklardır.

Hem sınavları, hem de çocuğunuzu kazanabilmek için Çekim Anadolu Lisesi size yeter. !

Empati, Mutluluk ve Akademik Başarı

Şefkatin anahtarı yardım etme eğilimi göstermekle ilgilidir ve bu öğrenilebilir bir şeydir. Karakter eğitimi ve ahlak öğretimine yönelik olarak etkin bir okul hareketi mevcuttur. Ancak çocuklara sadece ahlaki bilgilerin sunulması yeterli olmamaktadır; ahlaki inançlarımızı davranışlarımızla somutlaştırmamız gerekmektedir. Bunun yolu da empatiden geçmektedir. Çekim Kolejlerinde her yaş düzeyinde uygulanan Mutluluk Dersi öğrencilerin empati kurarak dünyayı, canlıları anlamaya ve içinde bulundukları ortamda mutlu olmayı amaç edinmektedir.

Üç Boyutlu Tasarım Eğitimlerimiz

Üç boyutlu yazıcılar, insanlık tarihini en derinden etkileyen buluşlardan birisi olmaya aday görünmektedir. Üç boyutlu yazıcılarla insanlar kendi kas güçlerine olan ihtiyacı neredeyse sıfırlamaktadır. Üç boyutlu olarak tasarladığınız herhangi bir şeyi elinize dokunmadan herhangi bir materyalle sıfır hata ile üretme imkanı veren bu yazıcılar günümüzde sağlık sektöründen, otomotiv sanayine, gıda sektöründen havacılık sektörüne üretimle ilgili bir çok alandaki ezberleri bozmaktadır. Kısa bir zaman içerisinde her evde - işyerinde birkaç adet olacak bu makineler ihtiyaç duyduğumuz şeyleri olduğu yerde üretmemizi sağlayacak, böylece kitle üretimi yapan süper fabrikalar döneminden bireysel üretime dönüşümü sağlayan mikro fabrikalar dönemine geçiş yapmış olacağız. Bu anlamda, üç boyutlu tasarım becerisi, günümüz 16 yaş altı nesillerin ileri en fazla ihtiyaç duyacakları beceri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Web Tasarımı Eğitimlerimiz

Günlük olarak yoğun şekilde kullandığımız web siteleri ve bu siteleri oluşturan web sayfalarının arka planları, web sitelerinin çalışma prensipleri gibi konular Bilişim Garaj Akademisi web derslerinin ele aldığı öncelikli konulardır. Bu nedenle, çocuklarımız derslerde web sayfalarını herhangi bir hazır editörü kullanarak değil, Not Defteri gibi en ilkel yazılımı kullanıyorlar, bir web sayfasını oluşturan tüm HTML işaretlerini tek tek kendileri yazıyorlar. Böylece günlük kullandıkları o havalı web sayfalarının aslında arka planda çalışan kod kümelerinden (HTML işaretleri, CSS, Javascript vb. ) meydana geldiğini yaşayarak öğreniyorlar.

E - STEM Eğitimlerimiz


STEM, önümüzdeki on yılların eğitim modeli! STEM kısaltması (STEAM, STEM - C, STEM - H gibi türevlerini de görebiliyoruz), tüm temel/sosyal bilimlerin ve matematiğin, bilişim teknolojileri ağırlıklı olmak üzere her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetleri içerisinde verilen eğitim yaklaşımını ifade etmektedir.

Bilişim Garajı'nda çocuklarımızın kazandığı bilişimle üretim bilgi ve becerisi aslında, matematik, temel ve sosyal bilimler derslerinde edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya geçirecek bir tür “zihinsel alet kutusu” görevini görecektir. Teknik becerilerini diğer disiplinlerle harmanlayan çocuklarımız E - STEM'in ilk harfinin ifade ettiği ‘Entrepreneuiral' (girişimci) nesiller olarak hayata atılma fırsatı yakalayacaklar.

Bilişim Garaj Akademisi, ‘bilişimi' amaç değil bir araç olarak konumlandırdığı eğitimlerinde, çocuklara aslında matematiğin de fen bilimlerinin de (fizik, kimya, biyoloji), sosyal bilimlerin de görsel sanatların da amaç değil bir araç olduğunu yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Bülten
Bültenimizi almak için e-mail adresinizi ekleyin
Aboneliği kaldır
Çekim Koleji © Copyright 2018
System is Created by Test-ASP