Türkiye’nin Eğitimdeki Yeni Çekim Merkezi...
0850 441 48 50

Çekim Koleji Erken Çocuk Eğitimi

1 - Çocuk Üniversitesi

5 - 6 yaş grubunun eğitimini kapsayan erken çocuk eğitimi döneminde öğrencilerimiz kendilerine uygun fizyolojik araçlarla döşenmiş bilimsel laboratuarlarda küçük birer bilim adamı edasıyla çalışarak, bilimin temel kurallarını yaparak yaşayarak öğrenirler, bilimsel bakış açısına sahip olurlar.

2 - Merak Zamanı

Çekim Kolejleri erken çocuk eğitiminde günün belli saatlerinde öğrencilerle bir ‘'Beyin Fırtınası'' yapılarak merak edilen bir konu belirlenir. Merak edilen konu bilimsel olarak araştırılır, öğrencilerimiz araştırma sonuçlarını bir ürüne dönüştürerek arkadaşlarına sunarlar.

3 - Yaratıcı Düşünme Köşesi

Çekim Kolejlerinde erken çocuk eğitimi döneminde, öğrencilerimizin yaratıcılığını arttırmak için, yaratıcılık döngüsünü kullanabilecekleri özel alanlar tasarlanır. Öğrencimiz bu alanlara giderek karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri veya hayali bir probleme değişik çözüm yolları üretirler. Bu etkinlikte öğrencilerimizin yaratıcı düşünmebilmeleri, hayal kurabilmeleri, hayallerini ifade edebilmeleri, özgün ürünler tasarlamaları ve kendilerine has düşünme kabiliyetlerini geliştirmeleri beklenir.

5 - Masal Terapisi

Çekim Kolejlerinde haftanın belli günlerinde masal terapisi almış, özel uzmanlar öğrencilerimizle grup rehberliği yapar öğrencilerimizin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği problemleri masal aracılığıyla ortaya çıkarır ve kendilerine uygun bir çözüm yolu bulmaları için onlara rehberlik yapar.

6 - Oyun Terapisi

Çekim Kolejlerinde erken çocuk eğitiminde oyun terapisi almış özel donanımlı uzmanlar haftanın belirli günlerinde öğrencilerimizle grup rehberliği yaparak onlara kendi problemlerini ve arkadaşları ile yaşadığı problemleri nasıl çözebileceklerine dair yol gösterir en doğru seçimleri yapmalarını sağlar.

7 - Monkeynastic

Çekim Kolejlerinde erken çocuk eğitimi döneminde öğrencilerimizin öncelikle büyük kas gelişimi istenilen düzeye çıkarılır. Büyük kas gelişimini istenen düzeye çıkarabilmek için özel bir disiplin olan ‘'Monkeynastic'' etkinliklerinden faydalanılır. ''Monkeynastic'i'' özel geliştirilen araçlarla yapılan, psikomotor alanın gelişimine katkı sağlayan, jimnastiğin daha eğlenceli hali olan bedensel hareketlerden oluşur.

8 - Ürün Atölyesi

Öğrencilerimizin küçük kas gelişimlerini desteklemek için günlük hayatta kullanabilecekleri basit eşyalarla yapabilecekleri ürünler tasarlanır. Öğrencilerimizin özel tasarlanmış aletlerle bu ürünleri yapmaları sağlanır ve böylelikle öğrencimizin el becerileri ve küçük kas gelişimi arttırılmaya çalışılarak yazma becerilerinin altyapısı hazırlanır.

9 - Determinist Dil Etkinliği

Çekim Kolejlerinde erken çocuk eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olan determinist dil etkinliği 21. yüzyıl insanlarının temel becerisi olarak hedeflenen; neden - sonuç ilişkileri kurabilme neden sonuç ilişkilerine göre hareket edebilme kabiliyetlerini içerir. Öğrencilerimizle beraber seçilen bir olay üzerinden nedenler ve sonuçlar konuşulur, öğrencilerimiz buldukları nedenler ve buldukları sonuçlar hakkında yaratıcı drama yaparlar ve de determinist düşünce yapılarını geliştirirler.

10 - Değerler eğitimi

Öğrencilerimizin hızla değişen ve gelişen insan profiline uyum sağlayabilmesi, çağın öne çıkan değerlerine ayak uydurabilmesi için öğrencilerimize değerler eğitimi periyodik olarak verilir. Her ayın değeri belirlenerek o değer konusunda ön plana çıkmış bir bilim insanı okulumuza davet edilir ve öğrencilerimizin doğal görüşme yapmaları sağlanır.

11 - Çoklu Zeka İstasyonu

Öğrencilerimizin değişik zeka tiplerini geliştirmeleri kullandıkları zeka tiplerini ön plana çıkarabilmelerini ve diğer zekalarını geliştirmelerini sağlamak için erken çocuk eğitiminde çoklu zeka istasyonları oluşturulur. Öğrencilerin her istasyonda farklı zekalarını kullanarak istenilen etkinlikleri yapmaları beklenir. Öğrencilerimiz çok yönlü olarak düşünebilmeyi erken çocukluk dönemlerinde kavrarlar

12 - Akıl Oyunları

Çekim Kolejlerinde erken çocuk eğitiminde öğrencilerimiz haftanın 3 günü kendi seviyelerine göre oluşturulmuş Akıl Oyunları laboratuarına giderek özel eğitim almış öğretmenler eşliğinde akıl oyunlarını öğrenirler. İlerleyen süreçlerde akıl oyunlarını kendi başlarına oynayabilecek seviye geldiklerinde gruplar arası yarışmalara katılabilirler.

13 - Sorun Çözme Evi

Çekim Kolejlerinde erken çocuk eğitiminde öğrencilerimize gerçek yaşam becerileri kazandırmak toplumsal hayata katılımlarını ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözebilecek becerileri öğretmek için ergonomik yapılarına uygun olarak tasarlanmış özel bir ev maketinin odalarına değişik problemler konulur öğrencilerin seçtiği odaya giderek karşılaştığı problemi çözebilecek fikirler üretmesi bunları hayata geçirebilmesi beklenir. Öğrencilerimizin çözüm önerileri bu etkinlik sonunda değerlendirilerek sorunlarla baş edebilmeleri, özgün ürünler tasarlamaları ve kendilerine has düşünme kabiliyetlerini geliştirmeleri beklenir.

14 - Robotik

Her Çekim Koleji'nin bir robot takımı olur ve bu robot takımı çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. Öğrencilerimiz erken çocuk eğitiminde robot eğitimi ile tanışır robot eğitimine yatkın olan öğrencilerimiz ilerleyen süreçlerde okullara robot takımına katılmaya hak kazanırlar ve geleceğin teknolojisini şimdiden öğrenirler.

15 - Dil Eğitimi

Çekim Kolejleri erken çocuk eğitimi döneminde öğrencilerimiz belli dersleri ve belli oyunları hem Türkçe hem de İngilizce olarak oynarlar ve işlerler. Böylelikle erken yaşta dil eğitimi ile karşılaşan öğrenciler dil öğretiminde kritik dönem olan 5 - 6 yaş seviyesinde İngilizce ile karşılaşarak daha sonra dil eğitiminde karşılaşabilecekleri sorunları minimuma indirirler.

16 - Beden Perküsyonu

Çekim Kolejlerinde erken çocuk eğitim döneminde temel vurmalı çalgıların öğretilmesinin yanı sıra beden perküsyonu uygulamaları yapılır. Böylelikle öğrencilerin müzikal zekaları geliştirilmeye çalışılır

17 - Geçmiş Zaman Olur Ki

Çekim Kolejlerinde erken çocuk gelişimi döneminde öğrencilerimizin tarih bilincini geliştirmek, tarihsel empati yapabilmelerini sağlamak, kendisinden önceki kuşakları anlayabilmesini sağlamak için geçmiş zaman olur ki etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerimize tarihte yolculuk yaptıracak dramalar tasarlanır geçmiş ve günümüz arasında bağ kurmaları geleceği tahmin etmeleri istenir.

Bülten
Bültenimizi almak için e-mail adresinizi ekleyin
Aboneliği kaldır
Çekim Koleji © Copyright 2018
System is Created by Test-ASP