Türkiye’nin Eğitimdeki Yeni Çekim Merkezi...
0850 441 48 50

Çekim Kolejlerinde İlkokul Dönemi

1 - Mobil Öğrenme Sistemi

Çekim Kolejinde öğrencilerimiz sene başında kendilerine dağıtılan tablet bilgisayarlarda öğrenmenin ve eğlenmenin doyumunu yaşarlar. Öğrencilerin edindikleri her tablet bilgisayarda devam ettikleri sınıfın ders programı yüklenmiştir. Öğrenciler tablet bilgisayarları aracılığıyla zamana ve Mekana bağlı kalmadan merak ettikleri içerikleri öğrenebilecekler, kesintisiz öğrenmenin mutluluğunu yaşayacaklardır.

2 - (YEP) Yetenek Geliştirme Programı

Çekim Kolejinde öğrencilerimiz belli bir süre göz demlendikten ve gerekli testlerin, envanterlerin uygulanması sonucunda özel yetenekleri tespit edilir. Özel yeteneklerine uygun olarak bilimsel ve sanatsal etkinliklere yönlendirirler. Böylelikle öğrencilerimiz öğrenme stillerine ve baskın zeka alanlarına göre kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar ve kendilerini gerçekleştirme imkanı sağlarlar. Yetenek Geliştirme Programı öğrencilerimize okul derslerinin bitiminde ve cumartesi günleri yapılan destek eğitiminde uygulanır.

3 - Üstün Yetenekleri Destek programı

Çeşitli test ve envanterler sonucunda üstün yetenekli olduğu tespit edilen öğrencilerimiz bireysel destek odalarından faydalanırlar. Grup derslerini sınıf arkadaşlarıyla alırlar. Üstün yeteneklerini de bireysel destek odalarında geliştirirler. Böylelikle hem eğitimde fırsat eşitliği sağlamış olur hem de üstün yetenekli bireylerin akran sosyalleşmesi sağlanır.

4 - (OSSF) Okul Sonrası Sportif Faaliyetler

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemek için okulumuzun imkanları okul saatleri dışında da öğrencilerimizin kullanımına açılır. Öğrencilerimiz okul saatlerinden sonra belirlenen saatlerde yüzme, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, aikido gibi sportif faaliyetlere katılırlar. Biz bilincini sportif faaliyetler ile öğrenerek grup bilinci ve takım çalışması becerilerini kazanırlar.

5 - Çekim Kolejlerinde STEM Eğitimi

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunlardan en önemlisini STEM eğitimi olarak nitelendirebiliriz.

“STEM” aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Matematiği veya feni ders olarak değil edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak bir proje. Bunun için Çekim Kolejlerinde disiplinler arası çalışılır ve öğrencilerimizin öğrendiklerini gerçek yaşamda kullanabilme becerileri arttırılır.

6 - Çekim Kolejlerinde Robotik Kodlama Atölyesi

Geleceğin teknolojisi olan robotik ve kodlama atölyesi için çözüm ortağımız en iyilerin tercihi olan Bilişim garaj Akademi. Çekim kolejleri Bilişim garaj Akademisi işbirliği ile öğrencilerimiz sistematik ve programlı bir şekilde robotik ve kodlama derslerini alırlar hiçbir şey tesadüfe bırakılmaz ve özel eğitim almış uzman bilgisayar öğretmenliği aracılığıyla kod yazma robot tasarlama faaliyetlerini gerçekleştirirler.

7 - (BDS) Bireysel Destek Sistemi

Çekim Kolejlerinde öğrencilerimiz sistematik olarak biçimlendirme ve yetiştirme amaçlı değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları belirlenir. Öğrenme stilleri belirlenir ve yapılan ekstra bir programla kendi öğrenme stillerine göre homojen gruplarla ve gerekirse bireysel olarak eksiklikleri giderilir.

8 - Uyaranlarla Zenginleştirilmiş Eğitim

Öğrenciler Küçük yaşlarda çok fazla uyarıcı ile karşılaşırlar ise öğrenme kabiliyetleri ve öğrenme hızları o derece gelişir. Bu yüzden Çekim Kolejlerinde eğitim hayatı gerçek dünyaya uyarlanır. Örneğin 2. Sınıfta dört işlem yapma becerisini kazanan bir öğrencimiz okulun yanındaki bir markette öğretmenlerimiz ve arkadaşlarının önünde bu beceriyi sergiler ve alışverişini yapar. Okulda öğrendiği dört işlem becerisini hayatta kullanır.

9 - (CKS)Çekim Koçluk Sistemi

Çekim Kolejlerine her öğrencimiz de özel olarak ilgilenebilecek onları her yönüyle tanımaya çalışan eksikliklerini belirleyen bireysel ve toplumsal problemlerin çözümünde onlara rehberlik edebilen eğitim koçları çalışır. Sınıf öğretmenlerinin yanında her sınıfın bir eğitim koçu olur ve öğrencilerimize bilişsel, duyuşsal ve psikomotor destek sağlar.

10 - Tudor Destekli Eğitim

Çekim Koleji ilkokullarında daha önce Köy Enstitülerinde uygulanmış ve büyük başarıya ulaşmış ‘'Tudor Destekli Eğitim'' öğrenme yaşantısının doğal bir parçasıdır. Çekim Kolejlerinde her öğrenciye üst sınıftan bir öğrenci Tudor olarak tanımlanır. Tudorlar kendi öğrencisinin bireysel öğrenme eksikliklerini gidermek için çaba sarf ederler. Böylelikle küçük sınıftaki öğrencilerin eksiklikleri tamamlanırken büyük sınıftaki öğrenciler de hayatta faydalı olabilmenin hazını tadarlar ve kendi öğrenmelerini bir başkasına aktararak öğrendiklerini %90 oranında pekiştirirler.

11 - Çekim Kolejlerinde 3D Laboratuvarları

Öğrencilerin ilkokul döneminde somut işlemler basamağında olduğu göz önüne alınırsa öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap ederek öğretmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Bu yüzden Çekim Kolejlerinde üç boyutlu laboratuarlar oluşturulur. Öğrencilerimiz sınıfta öğrendikleri bilgileri üç boyutlu olarak tekrar etme şansına sahip olurlar. Örneğin fen bilimler dersinde küçük kan dolaşımı öğrenen bir öğrenci 3D laboratuarında kalbin içerisine girer, damarlarda süzülür ve birden fazla duyu organı ile derse katılır öğrendiklerini kalıcılığı artar.

Bülten
Bültenimizi almak için e-mail adresinizi ekleyin
Aboneliği kaldır
Çekim Koleji © Copyright 2018
System is Created by Test-ASP